> Thang xám James Heal

Thang xám James Heal
James Heal grey scales

Thương hiệu: James Heal 

Xuất xứ: UK

Được sử dụng để đánh giá sự thay đổi màu sắc và nhuộm màu trong quá trình kiểm tra độ bền màu. Cả hai thang đo đều được sử dụng để đánh giá trực quan để cho phép bạn chỉ định xếp hạng từ 1 đến 5.

 

Code Grey scales
766-200 Grey scale for assessing change in colour ISO 105 A02
766-201 Grey scale for assessing staining ISO 105 A03
766-205 Grey scale for assessing change in colour JIS (Japanese)
766-204 Grey scale for assessing staining JIS (Japanese)
766-512 Grey scale for color change AATCC
766-513 Grey scale for staining AATCC
766-510 Chromatic transference scale (9 step) AATCC
BIS © 2016 All Rights Reserved .