> Giấy đo nhiệt độ THERMOPAPER

Giấy đo nhiệt độ THERMOPAPER
Temperature indicating devices

Thương hiệu: Paper Thermometer 

Xuất xứ: USA

Các chỉ báo không kết dính của nhiệt độ nhiệt đơn, cung cấp thời gian phản hồi nhanh hơn và được sử dụng khi có bề mặt thử nghiệm sạch và khô. Các miếng bao gồm một phần tử nhạy cảm với nhiệt độ tạo ra sự thay đổi màu trắng sang đen không thể đảo ngược ở nhiệt độ danh định. Các chất chỉ thị không dính có sẵn trong các gói 50 miếng mỗi gói.

Temperature select: 100°F/37.8°C; 105°F/40.6°C… 160°F/71°C /(Wide);  170°F/77°C /(Wide);…500°F/260°C.

BIS © 2016 All Rights Reserved .