Verivide
giới thiệu về Verivide

VeriVide là nhà tiên phong trong việc thiết kế, phát triển và sản xuất các thiết bị chiếu sáng và hình ảnh chuyên nghiệp để đánh giá nhanh và chính xác cả màu số và hình ảnh.

VeriVide đã và đang cải tiến các công nghệ đánh giá màu sắc trên toàn cầu từ năm 1964. Nhiều sản phẩm của họ đã đặt ra các tiêu chuẩn xuất hiện trực quan mà các nhà cung cấp cho các nhà bán lẻ lớn phải đáp ứng. Khách hàng của VeriVide bao gồm các công ty đa quốc gia đến các doanh nghiệp nhỏ trong các lĩnh vực như dệt may, thực phẩm và nước giải khát, dược phẩm, ô tô, in ấn và đồ họa.

BIS © 2016 All Rights Reserved .