> Vải chà xát AATCC Crocking Cloth / Crockmeter squares

Vải chà xát AATCC Crocking Cloth
Crockmeter squares

Thương hiệu: Test Fabric

Xuất xứ: USA

Tiêu chuẩn: AATCC 8, AATCC 16

Dùng để kiểm tra độ bền màu vải mài mòn chà xát trong thử nghiệm vải khô hoặc ướt

Vải chà xát AATCC Crocking Cloth

Crockmeter squares

Dùng để kiểm tra độ bền màu vải mài mòn chà xát trong thử nghiệm vải khô hoặc ướt

Tiêu chuẩn thử nghiệm: AATCC 8, AATCC16

Description Specification
AATCC Crocking Cloth, square cut 2×2 inches, box of 1000pcs
AATCC Crocking Cloth, 54″ width 54 inches wide, pack of 1 meter
BIS © 2016 All Rights Reserved .