> Vải thử nghiệm chuẩn SDCE

Vải thử nghiệm chuẩn SDCE

Thương hiệu: SDCE  Vietnam

Xuất xứ: UK

Vải thử nghiệm chuẩn SDCE được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 105.

Vải thử nghiệm chuẩn SDCE
1105 SDCE Acrylic ISO 105 F05 per metre
1120 SDCE Acrylic 5 metre pack
1205 SDCE Cotton Drill ISO 105 D01 per metre
1220 SDCE Cotton Drill 5 metre pack
1305 SDCE Cotton Lawn (wide width) ISO 105 F09 per metre
1320 SDCE Cotton Lawn 5 metre pack
1323 SDCE Cotton Lawn 5×5 cm (Gimped) – Rubbing 500 piece pack
1324 SDCE Cotton Lawn 5×5 cm (Straight cut edges) – Rubbing 500 piece pack
1351 SDCE Cotton Lawn 20×10 cm (Gimped) Shower resistance 500 piece pack
1505 SDCE Cotton Limbric ISO 105 F02 per metre
1520 SDCE Cotton Limbric 5 metre pack
1531 SDCE Cotton Limbric 10×4 cm (Gimped) – Staining/washing 50 piece pack
1605 SDCE Polyamide 6.6 ISO 105 F03 per metre
1620 SDCE Polyamide 6.6 5 metre pack
1705 SDCE Polyester ISO 105 F04 per metre
1720 SDCE Polyester 5 metre pack
1805 SDCE Viscose Rayon ISO 105 F02 per metre
1820 SDCE Viscose Rayon 5 metre pack
1855 SDCE White Pigmented PVC Film 10×4 cm BS EN ISO 105 X10:1996 300 piece pack
1920 SDCE Wool 5 metre pack
1930 SDCE Wool ISO 105 F01 per metre
1931 SDCE Wool 10×4 cm (Gimped) 50 piece pack

 

BIS © 2016 All Rights Reserved .