> Vải test đa sợi DW SDCE – Vải đa sợi SDC

Vải test đa sợi DW SDC

Multifibre DW

Thương hiệu: SDCE  Vietnam

Xuất xứ: UK

Vải test đa sợi DW SDCE là loại vải gồm 6 thành phần sợi khác nhau. Được dùng kiểm tra độ bền màu theo tiêu chuẩn ISO 105 C và E.

Vải test đa sợi DW SDCE
  • 2115: 10 m/cuộn
  • 2120: 50 m/cuộn
  • 2133: 10 x 4 cm (Gimped) 250 miếng/hộp
  • 2143: 10 x 5 cm (Gimped) 200 miếng/hộp
Tiêu chuẩn:
  • ISO 105 C và E
BIS © 2016 All Rights Reserved .