Test Fabrics
giới thiệu về Test Fabrics

Testfabrics chuyên cung cấp nguyên vật liệu thử nghiệm dùng trong ngành dệt may với các tiêu chuẩn AATCC và ISO phù hợp với nhu cầu chất lượng của nhà doanh nghiệp.

BIS © 2016 All Rights Reserved .